Şizofreni Nedir?


ŞİZOFRENİ NEDİR?

Şizofreni, tarih boyunca insanları etkileyen, genellikle yaşam boyu devam eden kronik, yeti yitimi ve işgücü kaybına yol açan ruhsal bir hastalıktır. 1

Şizofreni, beyindeki kimyasal maddelerin iletiminde bir bozukluk olması ve beyin yapısında bazı farklılıkların oluşması sonucu hayal görme, konuşma ve davranış bozukluğu görülmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu dengesizliğe neden olan etkenler tam olarak anlaşılamamıştır.

Şizofreni, yalnızca hastaların değil, aynı zamanda ailelerinin ve kendilerine yakın olan kişilerin de yaşamlarını etkiler. Şizofreni hastaları, iş bulmakta ya da kendilerine bakmakta sorun yaşayabilirler ve diğer insanların yardımına ihtiyaç duyarlar. 1

Şizofreni hastalarının çok büyük kısmı tehlikeli ya da şiddet yanlısı değildir. Şizofreni, insanın gerçek dünyadan koparak içe kapandığı, kişiler arası ilişkilerinin ve işlevselliğinin bozulduğu bir ruhsal hastalıktır. Bu sebeple şizofreni hastalığını bölünmüş kişilik ya da çoklu kişilik bozukluğu ile aynı tutmamak gerekmektedir. 2

ŞİZOFRENİ TİPLERİ NELERDİR?

Paranoid Şizofreni: Hastada komplolar ile ilgili işitsel varsanılar ve sanrılar görülür. Hasta aşırı derecede şüpheci olur, hastalığın diğer alt tiplerinden farklı olarak hastaların kognitif (bilişsel) fonksiyonları kısmen normaldir. 3,4

Dezorganize (Hebefrenik) Şizofreni: Hastada sık sık düşünce ve konuşma tutarsızlıkları görülür. Dezorganize şizofrenide düşünce dağınıklığı görülür ve hastaların günlük aktiviteleri etkilenir. Bu tip hastalarda sanrı görülmeyebilir. 3,4

Katatonik Şizofreni: Bu hastalarda yürürken bir anda durmak (katatonik stupor) ya da radikal hareket hızlanması (katatonik heyecan) gibi hareket bozuklukları görülür. Bu tip hastalarda başkasının söylediklerini ya da yaptıklarını tekrar etmek gibi davranışlar da görülebilir. Hasta çekingen, sessiz ve hayata karşı negatif olur. 3,4

Rezidüel Şizofreni: Hastada sanrı ya da varsanı görülmez ama hastanın hayat ile ilgili bir isteği ya da hayata karşı ilgisi bulunmaz. 3,4

Farklılaşmamış Şizofreni: Şizofreninin birçok belirtisini gösterirken diğer hiçbir şizofreni tipinin kriterlerine tam olarak uymayan hastalardır. 4

Şizoafektif Bozukluk: Hastada hem şizofreni hem de depresyon gibi majör duygudurum bozuklukları görülür. 3,4