ŞİZOFRENİ TARİHÇESİ

M.Ö 4. Yüzyıl - Eski Yunan ve Roma döneminde yaşayan Hipokrat, akıl hastalığının vücut sıvılarındaki dengesizlikten kaynaklandığını öne sürmüştür.

Kapadokyalı Araretus'un büstü

M.S 1. Yüzyıl - Günümüzde şizofreni olarak adlandırılan olgudan ilk defa Kapadokyalı Araretus bahsetmiştir.

Ortaçağ - Avrupa'da akıl hastaları içine şeytan girmiş kişiler olarak adlandırılırlarmış. Cadı olarak kabul edilip, onlardan kurtulma yolu olarak yakılmışlardır.

İslam dünyasında ise akıl hastaları,
mecnun ya da Allah'a yakın kişiler olarak
adlandırılmışlardır.

8. Yüzyıl - İslam dünyasında ilk Bimarhaneler (Darüşşifa) kurulmuştur.

1403 - "Bethlehem Asylum" açılan ilk akıl hastanelerinden biri – Ulusal Tıp Kütüphanesi

14. Yüzyıl - Floransa, İspanya, Belçika ve İngiltere'de ilk akıl hastaneleri (Asylum) açılmıştır. 1

1911-Eugen Bleuler. Şizofreninin etiyolojisi ile ilgili yazıları yayımlamıştır. Dr. Bleuler, şizofreni terimini kullanan ilk uzman olmuştur. Ayrıca semptomları pozitif ve negatif olarak ayırmıştır. 2

Manfred Sakel bir hastasına
tedavi amacı ile insülin verirken.

1933-Manfred Joshua Sakel. Şizofrenide insülin koma tedavisini geliştirmiştir. 3

1934-Leland E. Hinsie. Şizofreni tedavisi ile ilgili oksijen deprivasyonu ve CO2 inhalasyonu tedavisini geliştirdi. 3

1934-Ladislas Von Meduna. Konvulzif terapiyi bulmuştur. Epilepsi hastalarının kanlarını şizofreni hastalarına enjekte ederek tedavi geliştirmeye çalışmıştır. 1

1940-1950 Özellikle ABD'de şizofreni hastalarında, beynin bir bölümünün cerrahi olarak alınması anlamına gelen lobotomi çok popüler olmuştur. Bu dönemde sadece ABD'de 50.000 kişiye lobotomi uygulandığı öne sürülmüştür.

1952-Delay, Deniker ve Harl. İlk psikofarmakolojik ajan olan kloropromazini bulmuştur. 2

1954-Mueller, Schlittler ve Bein. Rauwolfia bitkisinden üretilen reserpini bulmuş ve psikofarmakolojik ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2

1965-Goldberg, Kelrman ve Cole. Şizofreninin
pozitif belirtilerini diğer belirtilerden ayırt etmişlerdir. 2

Kaynaklar:
1. http://www.medscape.org/viewarticle/418882_6 (erişim tarihi 11.10.2014)
2. Lehmann HE, Ban TA. The History of the Psychopharmacology of Schizophrenia.Can J Psychiatry. 1997;42:152-162
3. https://www.lib.uwo.ca/archives/virtualexhibits/londonasylum/shock.html (erişim tarihi 11.10.2014)