Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)

• Türkiye’de ilk Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM) Bolu'da açılmıştır. TRSM sayısının 2016 yılının sonuna kadar 236’ya çıkması hedeflenmektedir. 1

• Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların kayıt altına alınıp takip edilmesi, gerekirse evlerinde tedavi almaları ve ilerleyen aşamalarda açılacak yarı-yol evleri ve korumalı evlerde hastaların barındırılması amacını taşımaktadır. 1

• Her bir TRSM, yakında bulunan bir RSHH ya da psikiyatri servisi bulunan bir devlet hastanesi ile ortak çalışmaktadır. 1

• Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’na göre her 100-300 bin nüfusa 1 tane TRSM düşmesi planlanmaktadır. TRSM’ler ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar için verilen hizmetin ana düzenleyicisi ve kontrol merkezi olması amaçlanmaktadır. 1

S.B Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planına göre TRSM’lerin sorumlulukları:

Kayıt İşlemleri: 1

• Sorumlu olduğu coğrafi bölgede yaşayan ağır ruhsal bozukluğu olan hastaları tespit ederek merkezin veri tabanına kaydetmek.
• Kaydedilen hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçerek merkezin amacını, işlevlerini, hastaya sağlayacağı faydaları anlatarak onları bilgilendirmek.
• Merkeze devamı sağlanan hastaların psikiyatrik ve sosyal profillerini sosyodemografik veri formu ve ölçeklerini belirlemek.

Takip İşlemleri: 1

• Merkeze devamı sağlanan hastaların farmakolojik tedavilerini düzenli kullanıp kullanmadığı, doğru zamanlarda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki görülüp görülmediği gibi süreçleri takip etmek.
• Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde ziyaret etmek ve bu ziyaretler sırasında farmakolojik tedavisini planlamak ve hastayı merkeze devam etmek konusunda ikna etmeye çalışmak.
• Merkezde ya da evde takip sırasında herhangi bir sebeple alevlenen ve kendine ya da çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan hastanın ilgili birimlerle irtibat kurarak yataklı bir psikiyatri kliniğine yatışını sağlamak.

Eğitim: 1

• Hasta ve hasta yakınlarına psikoeğitim vermek.
• Uygun hastalara sosyal beceri eğitimini vermek ve toplum içinde uygulamalar yapmak.

Terapi: 1

• Hastaların ilgileri ve kişilik özelliklerine uygun uğraşı alanlarını planlamak ve uğraşı terapilerine katılımlarını programlamak.
• Uygun olan hastalara açık/kapalı grup terapileri düzenlemek.

Diğer fonksiyonlar: 1

• Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel medya aracılığı ile toplumu bilinçlendirmek ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
• Yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen hastaneye yatış, bakım, çalışılacak işyeri ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili kurumlarla irtibat kurmak.

Kaynak: S.B. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı, 2011