SORULARLA ŞİZOFRENİ

Şizofrenide görülen negatif belirtilerin ve bilişsel yeti kayıplarının tedavisi var mıdır?
Prof. Dr. Alp Üçok


Negatif belirti ve bilişsel kayıpların tedavisinde ikinci kuşak antipsikotiklerin birinci kuşak ilaçlara tercih edilmesi uygundur. Ancak ikinci kuşak antipsikotiklerin hastalarda bu belirtiler üzerine birincil etkisinin gözle görülür (yani klinik olarak anlamlı) düzeyde olmadığı söylenebilir. Söz konusu belirtilerin tedavisinde glutamat sistemi üzerinden etkili ilaçlar ümit vaad etmekle beraber henüz Faz III çalışmalarda etkinliği gösterilmiş bir ilaç bulunmamaktadır. Sonuç olarak bugün için bu iki grup belirtinin tedavisinde ilaç dışı tedavi seçeneklerinin uzun süreli uygulanmasının en etkili yol olduğu söylenebilir. Bu uygulamalara örnek olarak, bireysel veya grup psikoterapileri, sosyal beceri eğitimi programları, bilgisayar destekli ya da kağıt-kalem kullanımına dayalı bilişsel onarım programları gösterilebilir.

Geri Dön